Syndrom Retta w sieci

Zielone światło dla edycji genów

Stowarzyszenie w USA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta

Uniwersytet Retta w USA

Rett jest odwracalny

Próby kliniczne

Modyfikacja genów CRISPR szansą na wyleczenie Retta

Komunikator Tobii

Nasza fundacja „Słoneczko”

Ściska w gardle… historia 11 letniej dziewczynki chorej na Retta