Wynik zbiórki publicznej nr 91/2015/2733/OR

Dnia 13 lutego 2016 w hali widowiskowo-sportowej w Poniecu (ul. Szkolna 8A, 64-125 Poniec), na mocy decyzji MAiC 2015/2733/OR z dnia 01.07.2015, przeprowadzona została zbiórka publiczna nr 91/2015/2733/OR. Zbiórka zarejestrowana została w Fundacji „Słoneczko” (ulica Stawnica 33A, 77-400 Złotów). Jej celem była pomoc i ochrona zdrowia Zuzanny Walkowiak. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 9450,70 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) z uwzględnieniem formy zbiórki: skarbona stacjonarna.

  Powrót na stronę główną